Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Książka teleadresowa

Dyrektor PUP

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
mgr Tomasz Pacuszka (56) 6438413 dyrektor@pup.grudziadz.pl 310

Zastępca Dyrektora PUP

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
mgr Ewelina Piasecka (56) 6438413 epiasecka@pup.grudziadz.pl 310
mgr Małgorzata Roman (56) 6438413 mroman@pup.grudziadz.pl 310

Główny Księgowy

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
mgr Katarzyna Lewandowska (56) 6438426 klewandowska@pup.grudziadz.pl 302

Kierownik Działu Usług Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
mgr inż. Marek Magowski (56) 6438432 mmagowski@pup.grudziadz.pl 309

Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
mgr Małgorzata Giemza (56) 6438410 mgiemza@pup.grudziadz.pl 102

p.o. Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
 Joanna Moskwik (56) 6438469 jmoskwik@pup.grudziadz.pl 208

Kierownik Działu Obsługi Prawnej, Organizaji i Koordynacji

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
mgr Aurelia Schwanitz (56) 6438411 aschwanitz@pup.grudziadz.pl 202

Stanowisko ds. Informatyki, Analiz i Statystyk

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
Mikołaj Szalacha (56) 6438485 mszalacha@pup.grudziadz.pl 206

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
Vanessa Napiórkowska (56) 6438425 iodo@pup.grudziadz.pl 202

Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
  (56) 6438413   310

Stanowisko ds. kadr

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
mgr Anna Żółtowska (56) 6438436 azoltowska@pup.grudziadz.pl 301

Koordynator Stanowiska ds. obiegu i zarządzania dokumentacją

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
Fabian Chodyna (56) 6438430 fchodyna@pup.grudziadz.pl 109

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
mgr Jan Rączka (56) 6438400 jraczka@pup.grudziadz.pl 202A

Dział Usług Rynku Pracy

Dział Usług Rynku Pracy
Marek Magowski Kierownik Działu Usług Rynku Pracy 56-643-84-32 p. 309
Monika Winiarska Stanowisko ds. analizy rynku pracy, kontaktów z pracodawcami, planowania i statystyk 56-643-84-44 p. 107
Janusz Miechowiecki Stanowisko ds. analizy rynku pracy, kontaktów z pracodawcami, planowania i statystyk 56-643-84-55 p. 107
Alina Mioduszewska Stanowisko ds. obsługi ofert pracy subsydiowanych 56-643-84-81 p. 107
Małgorzata Kotlewska Stanowisko ds. obsługi ofert pracy subsydiowanych 56-643-84-39 p. 107
Aleksandra Otwinowska Stanowisko ds. obsługi ofert pracy subsydiowanych 56-643-84-56 p. 107
Anna Laskowska Stanowisko ds. poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej 56-643-84-09 p. 103
Magdalena Rentflejsz Stanowisko ds. poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej 56-643-84-90 p. 103
Barbara Wegner Stanowisko ds. pośrednictwa pracy, doradcy klienta, pozyskiwanie ofert pracy 56-643-84-66 p. 106
Monika Ziemer Stanowisko ds. pośrednictwa pracy, doradcy klienta, A, B, C, Ć, E, F, O, Z 56-643-84-64 p. 106
Justyna Weiland Stanowisko ds. pośrednictwa pracy, doradcy klienta, K, L, Ł 56-643-84-59 p. 106
Alicja Bonk - Olszewska Stanowisko ds. pośrednictwa pracy, doradcy klienta, D, G, H, J, R, Y, V, Ś 56-643-84-43 p. 106
Rafał Napierała Stanowisko ds. pośrednictwa pracy, doradcy klienta, M, N, P, T, U, Q 56-643-84-18 p. 106
Katarzyna Kopystecka Stanowisko ds. pośrednictwa pracy, doradcy klienta, I, S, W, Ż, Ź 56-643-84-68 p. 106
Patryk Pietrzak Stanowisko ds. obsługi cudzoziemców i ofert EURES 56-643-84-05 p. 213
Paweł Gronowski Stanowisko ds. obsługi cudzoziemców i ofert EURES 56-643-84-88 p. 213
Łukasz Waśkowski Stanowisko ds. kontroli i monitoringu umów z pracodawcami 56-643-84-49 p. 105
Krzysztof Pawski Stanowisko ds. kontroli i monitoringu umów z pracodawcami 56-643-84-83 p. 105
Anna Rejowska Stanowisko ds. organizacji szkoleń 56-643-84-24 p. 203
Izabela Dubanowska Stanowisko ds. organizacji szkoleń 56-643-84-67 p. 203

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo - Księgowy
Katarzyna Lewandowska Główny Księgowy 56-643-84-26 p. 302
Anna Żółtowska Stanowisko ds. Kadr 56-643-84-36 p. 301
Gabriela Stefańska-Pchełka p.o. Zastępcy Głównego Księgowego, Stanowsisko ds. Funduszu Pracy 56-643-84-74 p. 304
Kinga Krzemieniewska-Pawlos Stanowisko ds. Funduszu Pracy 56-643-84-06 p. 304
Małgorzata Suchan Stanowisko ds. Funduszu Pracy 56-643-84-57 p. 304
Anna Palczewska Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy Strukturalnych 56-643-84-37 p. 303
Natalia Olechnowicz-Mućka Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy Strukturalnych 56-643-84-21 p. 303
Andrzej Wiśniewski Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy Strukturalnych 56-643-84-75 p. 303
Rafał Dąbrowski Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy Strukturalnych 56-643-84-87 p. 307
Agnieszka Zygowska Stanowisko ds. budżetu 56-643-84-53 p. 305
Justyna Janowska Stanowisko ds. budżetu 56-643-84-91 p. 305
Renata Zipser Stanowisko ds. Refundacji 56-643-84-02 p. 306
Anna Szczęsna Stanowisko ds. Refundacji 56-643-84-65 p. 306

Dział ds. Obiegu i zarządzania dokumentami

Stanowiska ds. Obiegu i zarządzania dokumentami
Fabian Chodyna Kancelaria 56-643-84-30 p. 109
Centrala Kancelaria 56-643-84-00 p. 109
Agnieszka Dobrowolska Kancelaria 56-643-84-48 p. 109

Dział Instrumentów i Rynku Pracy

Dział Instrumentów Rynku Pracy
Małgorzata Giemza Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy 56-643-84-10 p. 102
Dominika Klimaszewska Stanowisko ds. obsługi umów 56-643-84-76 p. 102
Paulina Baca Stanowisko ds. obsługi staży 56-643-84-63 p. 108
Beata Zagórska Stanowisko ds. obsługi staży 56-643-84-94 p. 108
Ewelina Wójcik Stanowisko ds. doposażeń i wyposażeń stanowisk pracy 56-643-84-23 p. 207
Wioletta Rutecka Stanowisko ds. doposażeń i wyposażeń stanowisk pracy 56-643-84-31 p. 207
Kamilla Piotrowska Stanowisko ds. doposażeń i wyposażeń stanowisk pracy 56-643-84-34 p. 207
Aleksandra Kampińska Stanowisko ds. przyznawania jednorazowo bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 56-643-84-62 p. 210
Żaneta Bogalecka Stanowisko ds. przyznawania jednorazowo bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 56-643-84-55 p. 210
Sylwia Pawłowska Stanowisko ds. przyznawania jednorazowo bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 56-643-84-08 p. 210
Jolanta Kujawska Stanowisko ds. przyznawania jednorazowo bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 56-643-84-70 p. 210

Dział Ewidencji i Świadczeń

Dział Ewidencji i Świadczeń
Joanna Moskwik  p.o. Kierownika Działu 56-643-84-69 p. 208
Barbara Gretkowska orzecznictwo w spr. zasiłkowych 56-643-84-47 p. 208
Ewa Wójcik bezrobotni z prawem do zasiłku, lit. A - Ł 56-643-84-14 p. 204
Jolanta Chęś bezrobotni z prawem do zasiłku, lit. M - Ż 56-643-84-60 p. 204
Anna Łodyga-Hejmanowska  stypendia stażowe i szkoleniowe, dodatki aktywizacyjne 56-643-84-40 p. 204
Joanna Zbrzeźna bezrobotni bez prawa do zasiłku, zaświadczenia RP-7 56-643-84-15 p. 209
Beata Byczkowska, Ilona Hołody  Rozliczanie składek ZUS, PIT-11 56-643-84-07 p. 209
Mirela Mondzielewska Rejestracja 56-643-84-54 p. 104
Katarzyna Oberda Rejestracja 56-643-84-86 p. 110
Monika Konracka Rejestracja 56-643-84-51 p. 110
 

Dział Obsługi Prawnej, Organizacji i Koordynacji

Dział Obsługi Prawnej, Organizacji i Koordynacji
Aurelia Schwanitz kierownik, sprawy organizacyjne, postępowania egzekucyjne w administracji 56-643-84-11  p. 202
Róża Oleś odwołania od decyzji, ochrona danych osobowych 56-643-84-25  p. 202
Arkadiusz Goszka sprawy egzekucyjne sądowo - komornicze 56-643-84-46 p. 202
Krzysztof Olszewski sprawy egzekucyjne sądowo - komornicze 56-643-84-78  p. 202
Magdalena Marcinkowska zamówienia publiczne 56-643-84-45  p. 205

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę