Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Grudziądzu (I)

Program realizowany w ramach FEdKP

Projekt pilotażowy: „Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży”

Projekt pilotażowy: „Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży”

„PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 2022

Program realizowany w ramach rezerwy MRiPS

Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet 2022

Program realizowany w ramach rezerwy MRiPS

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę