Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (III)

Projekt realizowany w ramach RPO WK-P.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (III)

Projekt realizowany w ramach PO WER.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę