Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Rynek pracy

  •   Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego marzec 2019 r.
  •   100 lecie Publicznych Służb Zatrudnienia
  •   Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (IV)"
  •   Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (IV)" dla osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (IV)

Projekt realizowany w ramach PO WER.

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (IV)

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (IV)

Od Aktywizacji do Zatrudnienia

Projekt realizowany w ramach RPO WK-P.

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (III)

Projekt realizowany w ramach RPO WK-P.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę