Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Zawartość stron


Projekt pilotażowy „Stabilna praca - silna rodzina" - Elastyczne połączenia
 

Lider:
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
Partnerzy:
Fundacja Inicjatyw Społecznych „Źródło"
PAROL KONCEPT Rafał Parol

Okres realizacji projektu:
01.02.2022 – 30.11.2023

Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, które
z różnych względów pozostają wyłączone z rynku pracy. Projekt pilotażowy zawiera jednocześnie rozwiązania skierowane do pracodawców.

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania 100 osób zamieszkałych na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy
w Grudziądzu poprzez kompleksowe wsparcie związane z podjęciem zatrudnienia lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Po zakończeniu udziału w projekcie przewiduje się, iż minimum 97% uczestników ukończy zaplanowaną ścieżkę oraz osiągnie wyznaczony cel, tj. podejmie pracę i będzie kontynuować zatrudnienie przez co najmniej 3 miesiące po zakończonym okresie wsparcia lub rozpocznie własną działalność gospodarczą i będzie ją kontynuować przez co najmniej 15 miesięcy.

Zadania w projekcie:

- identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego uczestnika projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy,

- opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia danej osoby na rynku pracy,

- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,

- szkolenia zawodowe,

- bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,

- zwrot kosztów dojazdu na planowane spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe,

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Szczegółowe informacje na temat projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
ul. Parkowa 22
86-300 Grudziądz
pokój nr 203
telefon : 56 64 38 444
e-mail: togr@praca.gov.pl

Wartość projektu:
3.542.000,00 zł,

Data aktualizacji danych:
10.05.2021 roku
 
Załączniki
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (pdf, 732 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę