Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Rynek pracy

  •   NIECZYNNY PUNKT KONSULTACYJNY PROJEKTU PN. „Lepsza praca Lepsza płaca”
  •   Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu "Outplacement szansą na pracę"
  •   ogłoszenie wniosków w ramach limitu KFS 2020 r.
  •   Fundacja 4YOU w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu prowadzi nabór do projektu pn. Outplacement szansą na pracę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywna Mama, aktywny Tata

Projekt realizowany w ramach RPO WK-P.

Outplacement szansą na pracę

Projekt realizowany w ramach RPO WK-P.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (IV)

Projekt realizowany w ramach PO WER.

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (IV)

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (IV)

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę