Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


       

Aktualności

Powrót

Wykaz podmiotów, z którymi w maju 2018 r. zawarto umowy o organizację zatrudnienia subsydiowanego, staży

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


86 - 300 Grudziądz,
ul. Parkowa 22

tel. +48 56 643-30-00; +48 56 643-84-00
fax +48 56 643-30-01
e-mail: togr(at)praca.gov.pl

NIP 876-10-17-917
REGON 871218380
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu położony jest w południowej części miasta, przy ul. Parkowej 22. Jako jednostka organizacyjna powiatu, wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, realizuje zadania związane z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodową. W pełnieniu swojej funkcji tut. Urząd współdziała z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy, z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie podstawowych usług rynku pracy.

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.00 – 15.00
 

Godziny przyjmowania interesantów:


Poniedziałek - Piątek  7.00 – 15.00

Dyrektor i Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów we wtorki w godzinach od 10.00 do 13.00

oraz w każdym innym dniu roboczym po uprzednim umówieniu się na spotkanie w sekretariacie Urzędu (pok. 310, II piętro).

 

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Grudziądz udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."
 

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:


osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę