Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Rynek pracy

  •   Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat projektu pn. "Od Aktywizacji do Zatrudnienia", które odbędzie się 22 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin. Na spotkanie zapraszamy w szczególności osoby bezrobotne pow. 50 roku życia oraz osoby długotrwale bezrobotne.
  •   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski zaprasza do udziału w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
  •   Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach KFS - 29.07.-31.07.2019 r
  •   zapisy na szkolenie operator wózków widłowych RPO
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywna Mama, aktywny Tata

Projekt realizowany w ramach RPO WK-P.

Outplacement szansą na pracę

Projekt realizowany w ramach RPO WK-P.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (IV)

Projekt realizowany w ramach PO WER.

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (IV)

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (IV)

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę